Chủ Nhật , Tháng Ba 26 2023

Biến tần

Biến tần 3G3MX2-A4007-V1

Biến tần 3G3MX2-A4007-V1 đại lý 3G3MX2-A4007-V1 | nhà phân phối 3G3MX2-A4007-V1 Thông số kỹ thuật biến tần Omron 3G3MX2-A4007-V1 Function name 3-phase 200 V Model name (3G3MX2-) A2001-V1 A2002-V1 A2004-V1 A2007-V1 A2015-V1 A2022-V1 Applicable motor capacity kW CT 0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 VT 0.2 0.4 0.75 1.1 2.2 …

Read More »

Biến tần 3G3MX2-A2004-V1

Biến tần 3G3MX2-A2004-V1 đại lý biến tần omron | đại lý 3G3MX2-A2007-V1 | nhà phân phối 3G3MX2-A2015-V1 Biến tần 3G3MX2-AB001-V1 Biến tần 3G3MX2-AB002-V1 Biến tần 3G3MX2-AB004-V1 Biến tần 3G3MX2-A2001-V1 Biến tần 3G3MX2-A2002-V1 Biến tần 3G3MX2-A2004-V1 Biến tần 3G3MX2-A2007-V1 Biến tần 3G3MX2-AB007-V1 Biến tần 3G3MX2-AB015-V1 Biến tần 3G3MX2-AB022-V1 Biến tần 3G3MX2-A2015-V1 …

Read More »