Thứ Bảy , Tháng Chín 26 2020
  • Công tắc chuyển mạch Omron

    Công tắc chuyển mạch Omron Omron A22NS-3MB-NYA-G012-NN Omron A22NS-3MB-NYA-G021-NN Omron A22NS-3MB-NYA-G022-NN Omron A22NS-3MB-NYA-G101-NN Omron A22NS-3MB-NYA-G102-NN …

    Read More »
  • Công tắc chuyển mạch Omron

    Công tắc chuyển mạch Omron Omron A22NS-3MB-NYA-G012-NN Omron A22NS-3MB-NYA-G021-NN Omron A22NS-3MB-NYA-G022-NN Omron A22NS-3MB-NYA-G101-NN Omron A22NS-3MB-NYA-G102-NN …

    Read More »

Recent Posts

Bộ điều khiển nhiệt độ E5EC-RR4ASM-000

Bộ điều khiển nhiệt độ E5EC-RR4ASM-000 Bộ điều khiển E5EC-RR4ASM-000 Bộ điều khiển E5EC-RR4DSM-000 Bộ điều khiển E5EC-RR4ASM-008 Bộ điều khiển E5EC-RR4DSM-008 Bộ điều khiển E5EC-RR4ASM-009 Bộ điều khiển E5EC-RR4DSM-009 Bộ điều khiển E5EC-RR4ASM-010 Bộ điều khiển E5EC-RR4DSM-010 Bộ điều khiển E5EC-RR4ASM-011 Bộ điều khiển E5EC-RR4DSM-011 Bộ điều khiển E5EC-RR4ASM-012 …

Read More »

Cảm biến E2E-X18MY1

Cảm biến E2E-X18MY1 Thông số kỹ thuật cảm biến omron E2E-X18MY1 đại lý E2E-X18MY1 | cảm biến tiệm cận E2E-X18MY1 | nhà phân phối E2E-X18MY1 Sensing head size M30 Type Cylinder type (with screw)、Unshielded Sensing distance 18 mm ±10% Setting distance 0 to 14 mm Differential distance 10% max. of …

Read More »

Cảm biến E2K-F10MC1

Cảm biến E2K-F10MC1 Thông số kỹ thuật thiết bị bán dẫn cảm biến 2K-F10MC1 2m/ e2kf1001a Sensing head size 50 mm x 10.1 mm x 20 mm Type Square type、Capacitive type、Unshielded Sensing distance 10 mm ±10% Setting distance 0 to 7.5 mm Differential distance 15% max. of sensing distance Sensing …

Read More »