Thứ Ba , Tháng Mười Hai 11 2018
  • Công tắc chuyển mạch Omron

    Công tắc chuyển mạch Omron Omron A22NS-3MB-NYA-G012-NN Omron A22NS-3MB-NYA-G021-NN Omron A22NS-3MB-NYA-G022-NN Omron A22NS-3MB-NYA-G101-NN Omron A22NS-3MB-NYA-G102-NN …

    Read More »
  • Công tắc chuyển mạch Omron

    Công tắc chuyển mạch Omron Omron A22NS-3MB-NYA-G012-NN Omron A22NS-3MB-NYA-G021-NN Omron A22NS-3MB-NYA-G022-NN Omron A22NS-3MB-NYA-G101-NN Omron A22NS-3MB-NYA-G102-NN …

    Read More »

Recent Posts

Bộ điều khiển E5CC-QX2ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt độ E5CC-QX2ASM-800 đại lý E5CC-RX2ASM-800 | omron E32-DC200 | nhà phân phối EE-SPY301 | đại lý CP1W-TS101 CP1W-TS002, CP1W-TS101, CP1W-TS102, CP1W-DA02161F-GP-N AC220V 61F-G AC220V, 3G3JZ-A4007 E6B2-CWZ6C 360P/R, E6B2-CWZ6C 600P/R, E6B2-CWZ6C 1000P/RE6B2-CWZ6C 2000P/R S8JC-Z03524C, S8JC-Z05024C, S8JC-Z10024C, S8JC-Z15024C, S8JC-Z35024C E5CWL-R1TC, E5CWL-Q1TC, E5CWL-R1P, E5CC-QX2ASM-800, E5CC-RX2ASM-800 E5CSL-RTC, E5CSL-QTC, 5CSL-RP, E5CSL-QP, …

Read More »

Cảm biến ES1B10-70C

Cảm biến Omron ES1B10-70C Omron ES1B 10-70C Omron ES1B 115-165C Omron ES1B 140-260C Omron ES1B 60-120C Omron ES1C-A40 Omron ES1-LP10 Omron ES1-LP3 Omron ES1-LW100 Omron ES1-LW100H Omron ES1-LW50 Omron ES1-LW50H Omron ES1-PRO Omron ES1-T E3X-DA6-1L BY OMS E3X-DA6AT-S BY OMS E3X-DA6RM-S BY OMS E3X-DA6-S BY OMS E3X-DA6TW-S BY OMS E3X-DA7-S …

Read More »

Module CJ1W-SCU41-V1

Module CJ1W-SCU41-V1 đại lý CJ1W-SCU41-V1 | nhà phân phối CJ1W-SCU22 | nhà phân phối CJ1W-SCU41-V1 Thông số kỹ thuật Omron CJ1W-SCU41-V1 Unit type Product name Specifications No. of unit numbers allocated Current consump- tion (A) Model Stand- ards Commu- nications Interface Communications functions 5V 24V CJ1 CPU Bus Units Serial …

Read More »