Thứ Bảy , Tháng Năm 25 2019
  • Công tắc chuyển mạch Omron

    Công tắc chuyển mạch Omron Omron A22NS-3MB-NYA-G012-NN Omron A22NS-3MB-NYA-G021-NN Omron A22NS-3MB-NYA-G022-NN Omron A22NS-3MB-NYA-G101-NN Omron A22NS-3MB-NYA-G102-NN …

    Read More »
  • Công tắc chuyển mạch Omron

    Công tắc chuyển mạch Omron Omron A22NS-3MB-NYA-G012-NN Omron A22NS-3MB-NYA-G021-NN Omron A22NS-3MB-NYA-G022-NN Omron A22NS-3MB-NYA-G101-NN Omron A22NS-3MB-NYA-G102-NN …

    Read More »

Recent Posts

Đại lý cáp lập trình Omron

Đại lý cáp lập trình Omron Cáp lập trình USB-CP1H Cáp lập trình USB-CIF02 Cáp lập trình CQM1-CIF02 Cáp lập trình USB-XW2Z-200S-CV Cáp lập trình USB-XW2Z-200S-VH Cáp lập trình USB-XW2Z-200S-V Cáp lập trình USB-CN226 Cáp lập trình CS1W-CN226 Cáp lập trình CS1W-CN626 Cáp lập trình PC-CQM1H Cáp lập trình USB-CQM1H …

Read More »

Biến tần 3G3MX2-A4007-V1

Biến tần 3G3MX2-A4007-V1 đại lý 3G3MX2-A4007-V1 | nhà phân phối 3G3MX2-A4007-V1 Thông số kỹ thuật biến tần Omron 3G3MX2-A4007-V1 Function name 3-phase 200 V Model name (3G3MX2-) A2001-V1 A2002-V1 A2004-V1 A2007-V1 A2015-V1 A2022-V1 Applicable motor capacity kW CT 0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 VT 0.2 0.4 0.75 1.1 2.2 …

Read More »

Bộ điều khiển E5CC-QX2ASM-800

Bộ điều khiển nhiệt độ E5CC-QX2ASM-800 đại lý E5CC-RX2ASM-800 | omron E32-DC200 | nhà phân phối EE-SPY301 | đại lý CP1W-TS101 CP1W-TS002, CP1W-TS101, CP1W-TS102, CP1W-DA02161F-GP-N AC220V 61F-G AC220V, 3G3JZ-A4007 E6B2-CWZ6C 360P/R, E6B2-CWZ6C 600P/R, E6B2-CWZ6C 1000P/RE6B2-CWZ6C 2000P/R S8JC-Z03524C, S8JC-Z05024C, S8JC-Z10024C, S8JC-Z15024C, S8JC-Z35024C E5CWL-R1TC, E5CWL-Q1TC, E5CWL-R1P, E5CC-QX2ASM-800, E5CC-RX2ASM-800 E5CSL-RTC, E5CSL-QTC, 5CSL-RP, E5CSL-QP, …

Read More »