Thứ Sáu , Tháng Một 27 2023

Tin tức

Cảm biến E2B-M12KS04-WP-B1

Cảm biến E2B-M12KS04-WP-B1 Cảm biến E2B-M18KS05-WZ-C1 Cảm biến E2B-M18KS05-M1-B1 Cảm biến E2B-M18KS05-M1-C1 Cảm biến E2B-M18KN10-WZ-B1 Cảm biến E2B-M18KN10-WZ-C1 Cảm biến E2B-M18KN10-M1-B1 Cảm biến E2B-M18KN10-M1-C1 Cảm biến E2B-M18KS08-WZ-B1 Cảm biến E2B-M18KS08-WZ-C1 Cảm biến E2B-M18KS08-M1-B1 Cảm biến E2B-M18KS08-M1-C1 Cảm biến E2B-M18KN16-WZ-B1 Cảm biến E2B-M18KN16-WZ-C1 Cảm biến E2B-M18KN16-M1-B1 Cảm biến E2B-M18KN16-M1-C1 Cảm biến …

Read More »

Cảm biến E2B-S08KN04-WP-B1

Cảm biến E2B-S08KN04-WP-B1 Cảm biến E2B-S08KS01-WP-B1 Cảm biến E2B-S08KS01-WP-C1 Cảm biến E2B-S08KS01-MC-B1 Cảm biến E2B-S08KS01-MC-C1 Cảm biến E2B-S08KN01-WP-B1 Cảm biến E2B-S08KN01-WP-C1 Cảm biến E2B-S08KN01-MC-B1 Cảm biến E2B-S08KN01-MC-C1 Cảm biến E2B-S08KS02-WP-B1 Cảm biến E2B-S08KS02-WP-C1 Cảm biến E2B-S08KS02-MC-B1 Cảm biến E2B-S08KS02-MC-C1 Cảm biến E2B-S08KN04-WP-B1 Cảm biến E2B-S08KN04-WP-C1 Cảm biến E2B-S08KN04-MC-B1 Cảm biến …

Read More »

Cảm biến E2E-X14MD1

Cảm biến E2E-X14MD1 Cảm biến E2E-X7D1S Cảm biến E2E-X10D1S Cảm biến E2E-X8MD1S Cảm biến E2E-X14MD1S Cảm biến E2E-X20MD1S Cảm biến E2E-X2D1-N Cảm biến E2E-X3D1-N Cảm biến E2E-X7D1-N Cảm biến E2E-X10D1-N Cảm biến E2E-X4MD1 Cảm biến E2E-X8MD1 Cảm biến E2E-X14MD1 Cảm biến E2E-X20MD1 Cảm biến E2E-X3D1S-M1 Cảm biến E2E-X7D1S-M1 Cảm biến …

Read More »

Bộ lập trình CS1G-CPU45-EV1

Bộ lập trình CS1G-CPU45-EV1 Bộ lập trình CS1G-CPU42-E omron CS1G-CPU42-E đại lý CS1G-CPU42-E Bộ lập trình CS1G-CPU42H omron CS1G-CPU42H đại lý CS1G-CPU42H Bộ lập trình CS1G-CPU43-EV1 omron CS1G-CPU43-EV1 đại lý CS1G-CPU43-EV1 Bộ lập trình CS1G-CPU43H omron CS1G-CPU43H đại lý CS1G-CPU43H Bộ lập trình CS1G-CPU44-EV1 omron CS1G-CPU44-EV1 đại lý CS1G-CPU44-EV1 Bộ …

Read More »

Mô đun C200H-AD003

Mô đun C200H-AD003 Module C200H-DSC01 đại lý C200H-DSC01 omron C200H-DSC01 Module C200H-FZ001 đại lý C200H-FZ001 omron C200H-FZ001 Module C200H-ID215 đại lý C200H-ID215 omron C200H-ID215 Module C200HW-PA204S đại lý C200HW-PA204S omron C200HW-PA204S Module C200H-CN521 đại lý C200H-CN521 omron C200H-CN521 Module C200H-CPU01-E đại lý C200H-CPU01-E omron C200H-CPU01-E Module C200H-ID001 đại lý C200H-ID001 …

Read More »

Module tín hiệu C200H-ID215

Module tín hiệu C200H-ID215 đại lý CQM1-AD041 omron CQM1-AD041 mô đun CQM1-AD041 đại lý CQM1-AD042 omron CQM1-AD042 mô đun CQM1-AD042 đại lý CQM1-ARM21 omron CQM1-ARM21 mô đun CQM1-ARM21 đại lý CQM1-B7A01 omron CQM1-B7A01 mô đun CQM1-B7A01 đại lý CQM1-B7A03 omron CQM1-B7A03 mô đun CQM1-B7A03 đại lý CQM1-B7A12 omron CQM1-B7A12 mô …

Read More »

Bộ lập trình CP1E-N40S1DT1-D

Bộ lập trình CP1E-N40S1DT1-D Product name Specifications Ex- ternal power supply (24 VDC) (A) Current consump- tion (A) Model Power Supply In- puts Out- puts Output type Pro- gram ca- pacity Data memory ca- pacity 5 V 24 V N[][]S1-type CPU Units with 30 I/O Points 100 to 240 VAC …

Read More »

Bộ lập trình CP1E-N60DT-D

Bộ lập trình CP1E-N60DT-D Thông số kỹ thuật Omron CP1E-N60DT-D đại lý CP1E-N60DT-D | nhà phân phối CP1E-N60DT-D | plc CP1E-N60DT-D Bộ lập trình Plc Thông số kỹ thuật Plc Omron Ex- ternal power supply (24 VDC) (A) Current consump- tion (A) Mã hiệu Nguồn cấp Đầu vào Đầu ra …

Read More »

Bộ lập trình PLC CJ1H-CPU66H

Bộ lập trình PLC CJ1H-CPU66H CS1G-CPU43 CS1H-CPU66 C200H-CPU01 C200H-CPU02 C200H-CPU03 C200H-CPU11 C200H-CPU21 C200H-CPU31 C200HS-CPU01 C200HS-CPU21 C200HS-CPU31 C200HE-CPU11 C200HE-CPU32 C200HE-CPU42 C200HG-CPU33 C200HG-CPU43 C200HG-CPU53 C200HX-CPU34 C200HX-CPU44 C200HG-CPU63 CVM1-CPU21-V2 C200HX-CPU64 C200HX-CPU65-Z C200HX-CPU85-Z Omron CJ1W-PA205R Omron CJ1H-CPU66H Omron CJ1W-ETN21 Omron CJ1W-ID261 Omron CJ1W-IC101 Omron CJ1W-II101 Omron CJ1W-OD261 đại lý CJ1W-ETN21 | mô đun CJ1W-ID261 …

Read More »