Bộ điều khiển nhiệt E5C2-R20P-D 100-240VAC 0-300

Temp. controller, LITE, 1/16 DIN, 48x48mm,Dial knob,On-Off Control,Pt100,0-300deg.,100-240V AC