Bộ lập trình PLC CJ1H-CPU66H

Bộ lập trình PLC CJ1H-CPU66H CS1G-CPU43 CS1H-CPU66 C200H-CPU01 C200H-CPU02 C200H-CPU03 C200H-CPU11 C200H-CPU21 C200H-CPU31 C200HS-CPU01 C200HS-CPU21 C200HS-CPU31 C200HE-CPU11 C200HE-CPU32 C200HE-CPU42 C200HG-CPU33 C200HG-CPU43 C200HG-CPU53 C200HX-CPU34 C200HX-CPU44 C200HG-CPU63 CVM1-CPU21-V2 C200HX-CPU64 C200HX-CPU65-Z C200HX-CPU85-Z Omron CJ1W-PA205R Omron CJ1H-CPU66H Omron CJ1W-ETN21 Omron CJ1W-ID261 Omron CJ1W-IC101 Omron CJ1W-II101 Omron CJ1W-OD261 đại lý CJ1W-ETN21 | mô đun CJ1W-ID261 | nhà phân phối CJ1W-OD261

Bộ lập trình PLC CJ1M-CPU13

Bộ lập trình PLC CJ1M-CPU13 Thông số kỹ thuật Omron CJ1M-CPU13 Item Specifications Control method Stored program I/O control method Cyclic scan and immediate processing are both possible. Programming LD (Ladder), SFC (Sequential Function Chart), ST (Structured Text), Mnemonic CPU processing mode CJ1M CPU Units: Normal Mode or Peripheral Servicing Priority Mode Instruction length 1 […]

Bộ điều khiển E5AC-RX2ASM-011

Bộ điều khiển E5AC-RX2ASM-011 E5AC-RX2ASM-000, E5AC-RR2ASM-000, E5AC-QR2ASM-000, E5AC-CC2DSM-004 E5AC-RX2DSM-000, E5AC-RR2DSM-000, E5AC-QR2DSM-000, E5AC-CC2ASM-005 E5AC-RX2ASM-008, E5AC-RR2ASM-008, E5AC-QR2ASM-008, E5AC-CC2DSM-005 E5AC-RX2DSM-008, E5AC-RR2DSM-008, E5AC-QR2DSM-008, E5AC-CC2ASM-013 E5AC-RX2ASM-009, E5AC-RR2ASM-009, E5AC-QR2ASM-009, E5AC-CC2DSM-013 E5AC-RX2DSM-009, E5AC-RR2DSM-009, E5AC-QR2DSM-009, E5AC-CC2ASM-014 E5AC-RX2ASM-010, E5AC-RR2ASM-010, E5AC-QR2ASM-010, E5AC-CC2DSM-014 E5AC-RX2DSM-010, E5AC-RR2DSM-010, E5AC-QR2DSM-010, E5AC-CC4ASM-000 E5AC-RX2ASM-011, E5AC-RR2ASM-011, E5AC-QR2ASM-011, E5AC-CC4DSM-000 E5AC-RX2DSM-011, E5AC-RR2DSM-011, E5AC-QR2DSM-011, E5AC-CC4ASM-004 E5AC-RX2ASM-012, E5AC-RR2ASM-012, E5AC-QR2ASM-012, E5AC-CC4DSM-004 E5AC-RX2DSM-012, E5AC-RR2DSM-012, E5AC-QR2DSM-012, E5AC-CC4ASM-005 E5AC-RX4ASM-000, E5AC-RR4ASM-000, E5AC-QR4ASM-000, […]

Bộ điều khiển nhiệt độ E5EC-RR4ASM-000

Bộ điều khiển nhiệt độ E5EC-RR4ASM-000 Bộ điều khiển E5EC-RR4ASM-000 Bộ điều khiển E5EC-RR4DSM-000 Bộ điều khiển E5EC-RR4ASM-008 Bộ điều khiển E5EC-RR4DSM-008 Bộ điều khiển E5EC-RR4ASM-009 Bộ điều khiển E5EC-RR4DSM-009 Bộ điều khiển E5EC-RR4ASM-010 Bộ điều khiển E5EC-RR4DSM-010 Bộ điều khiển E5EC-RR4ASM-011 Bộ điều khiển E5EC-RR4DSM-011 Bộ điều khiển E5EC-RR4ASM-012 Bộ điều khiển E5EC-RR4DSM-012 Bộ […]

Cảm biến E2E-X18MY1

Cảm biến E2E-X18MY1 Thông số kỹ thuật cảm biến omron E2E-X18MY1 đại lý E2E-X18MY1 | cảm biến tiệm cận E2E-X18MY1 | nhà phân phối E2E-X18MY1 Sensing head size M30 Type Cylinder type (with screw)、Unshielded Sensing distance 18 mm ±10% Setting distance 0 to 14 mm Differential distance 10% max. of sensing distance Sensing object Ferrous […]

Cảm biến E2K-F10MC1

Cảm biến E2K-F10MC1 Thông số kỹ thuật thiết bị bán dẫn cảm biến 2K-F10MC1 2m/ e2kf1001a Sensing head size 50 mm x 10.1 mm x 20 mm Type Square type、Capacitive type、Unshielded Sensing distance 10 mm ±10% Setting distance 0 to 7.5 mm Differential distance 15% max. of sensing distance Sensing object Conductor and dielectrics Standard […]

Module Omron CJ1W-EIP21

Module Omron CJ1W-EIP21 Omron CJ1W-ECT21 đại lý CJ1W-ECT21 nhà phân phối CJ1W-ECT21 Omron CJ1W-NC đại lý CJ1W-NC nhà phân phối CJ1W-NC Omron CJ1W-EIP21 đại lý CJ1W-EIP21 nhà phân phối CJ1W-EIP21 Omron CJ1W-SPU01-V2 đại lý CJ1W-SPU01-V2 nhà phân phối CJ1W-SPU01-V2 Omron CJ1W-NC đại lý CJ1W-NC nhà phân phối CJ1W-NC Omron CJ1W-SCU đại lý CJ1W-SCU nhà phân […]

Bộ đặt thời gian H3BA-N Omron

Bộ đặt thời gian Omron H3BA-N Thông số kỹ thuật Omron H3BA-N 220V Bộ đặt thời gian H3CR-A Omron H3CR-A đại lý H3CR-A Bộ đặt thời gian H3BA-N Omron H3BA-N đại lý H3BA-N Bộ đặt thời gian H3CR-F Omron H3CR-F đại lý H3CR-F Bộ đặt thời gian H3BF-N Omron H3BF-N đại lý H3BF-N Bộ đặt […]

Bộ lập trình CPM1A-40CDR-A-V1

Bộ lập trình CPM1A-40CDR-A-V1 Bộ lập trình CPM1A-10CDR-A-V1 Bộ lập trình CPM1A-10CDT-A-V1 Bộ lập trình CPM1A-10CDT1-A-V1 Bộ lập trình CPM1A-10CDR-D-V1 Bộ lập trình CPM1A-10CDT-D-V1 Bộ lập trình CPM1A-10CDT1-D-V1 Bộ lập trình CPM1A-20CDR-A-V1 Bộ lập trình CPM1A-20CDT-A-V1 Bộ lập trình CPM1A-20CDT1-A-V1 Bộ lập trình CPM1A-20CDR-D-V1 Bộ lập trình CPM1A-20CDT-D-V1 Bộ lập trình CPM1A-20CDT1-D-V1 Bộ lập trình […]

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199