Bộ điều khiển E5CC-RX2ASM-800

đại lý E5CC-RX2ASM-800 | omron E5CC-RX2ASM-800 | nhà phân phối E5CC-RX2ASM-800

Control output 1 Auxiliary
output
Commu-
nications
Heater
burnout
Event
inputs
Power supply voltage Model
Relay output Two 100 to 240 VAC E5CC-RX2ASM-800
Voltage output E5CC-QX2ASM-800
Linear current output E5CC-CX2ASM-800
Relay output 24 VAC/VDC E5CC-RX2DSM-800
Voltage output E5CC-QX2DSM-800
Linear current output E5CC-CX2DSM-800
Relay output One Two 100 to 240 VAC E5CC-RX2ASM-801
Voltage output E5CC-QX2ASM-801
Relay output 24 VAC/VDC E5CC-RX2DSM-801
Voltage output E5CC-QX2DSM-801
Relay output RS-485 100 to 240 VAC E5CC-RX2ASM-802
Voltage output E5CC-QX2ASM-802
Relay output 24 VAC/VDC E5CC-RX2DSM-802
Voltage output E5CC-QX2DSM-802
Linear current output Two 100 to 240 VAC E5CC-CX2ASM-804
Linear current output 24 VAC/VDC E5CC-CX2DSM-804

đại lý E5CC-CX2ASM-800 | nhà phân phối E5CC-CX2ASM-800

E5CC-U-800 48 × 48 mm

Control output 1 Auxiliary
output
Commu-
nications
Heater
burnout
Event
inputs
Power supply voltage Model
Relay output Two 100 to 240 VAC E5CC-RW2AUM-800
Voltage output E5CC-QX2AUM-800
Relay output 24 VAC/VDC E5CC-RW2DUM-800
Voltage output E5CC-QX2DUM-800

đại lý E5CC-RX2ASM-801 | nhà phân phối E5CC-QX2DSM-802

One thought on “Bộ điều khiển E5CC-RX2ASM-800

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199