Bộ lập trình CP1H-XA40DR-A

đại lý CP1H-XA40DR-A | nhà phân phối CP1H-XA60SDR-A | đại lý CP1E-N60SDR-A

CP1H-XA60SDR-A

CP1E-N60SDR-A

N[][]S-type CP1E CPU Units (Built-in RS-232C, USB ports)

Product
name
Specifications Ex-
ternal
power
supply
(24
VDC)
(A)
Current
consump-
tion (A)
Model Stand-
ards
Power
Supply
In-
puts
Out-
puts
Output
type
Pro-
gram
ca-
pacity
Data
mem-
ory
ca-
pacity
5 V 24 V
N[][]S-
type CPU
Units
with 30
I/O Points

2064_lu_3_1
100 to
240
VAC
18 12 Relay 8K
steps
8K
words
0.3 0.21 0.07 CP1E-N30SDR-A CE
DC24V Transistor
(sinking)
0.27 0.02 CP1E-N30SDT-D
Transistor
(sourcing)
0.27 0.02 CP1E-N30SDT1-D
N[][]S-
type CPU
Units
with 40
I/O Points

2064_lu_3_2
100 to
240
VAC
24 16 Relay 8K
steps
8K
words
0.3 0.21 0.09 CP1E-N40SDR-A CE
DC24V Transistor
(sinking)
0.31 0.02 CP1E-N40SDT-D
Transistor
(sourcing)
0.31 0.02 CP1E-N40SDT1-D
N[][]S-
type CPU
Units
with 60
I/O Points

2064_lu_3_3
100 to
240
VAC
36 24 Relay 8K
steps
8K
words
0.3 0.21 0.13 CP1E-N60SDR-A CE
DC24V Transistor
(sinking)
0.31 0.02 CP1E-N60SDT-D
Transistor
(sourcing)
0.31 0.02 CP1E-N60SDT1-D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199