Bộ lập trình PLC CJ2M-CPU34

Thông số kỹ thuật Omron CJ2M-CPU34

đại lý CJ2M-CPU34 | nhà phân phối CJ2M-CPU34 | bộ lập trình CJ2M-CPU34

CJ2M CPU Units (Built-in EtherNet/IP)

Product
name
Specifications Current
consump-
tion (A)
Model Stand-
ards
I/O
capacity/
Mountable
Units
(Expansion
Racks)
Pro-
gram
ca-
pacity
Data
memory
capacity
LD
instruc-
tion
exe-
cution
time
EtherNet/
IP
function
Option
board
slot
5 V 24 V
CJ2M
(Built-in
EtherNet/
IP) CPU
Units

2712_lu_1_1
2,560
points/
40 Units
(3
Expansion
Racks
max.)
60K
steps
160K
words
(DM: 32K
words,
EM: 32K
words ×
4 banks)
0.04
μs
YES YES 0.7
*
Bộ lập trình CJ2M-CPU35 UC1,
N, L,
CE
30K
steps
Bộ lập trình CJ2M-CPU34
20K
steps
64K words
(DM: 32K
words,
EM: 32K
words ×
1 bank)
Bộ lập trình CJ2M-CPU33
10K
steps
Bộ lập trình CJ2M-CPU32
5K
steps
Bộ lập trình CJ2M-CPU31

CJ2M CPU Units

Product
name
Specifications Current
consump-
tion (A)
Model Stand-
ards
I/O
capacity/
Mountable
Units
(Expansion
Racks)
Pro-
gram
ca-
pacity
Data
memory
capacity
LD
instruc-
tion
exe-
cution
time
EtherNet/
IP
function
Option
board
slot
5 V 24 V
CJ2M
CPU
Units

2712_lu_2_1
2,560
points/
40 Units
(3
Expansion
Racks
max.)
60K
steps
160K
words
(DM: 32K
words,
EM: 32K
words ×
4 banks)
0.04 μs 0.5
*
Bộ lập trình CJ2M-CPU15 UC1,
N, L,
CE
30K
steps
Bộ lập trình CJ2M-CPU14
20K
steps
64K words
(DM: 32K
words,
EM: 32K
words ×
1 bank)
Bộ lập trình CJ2M-CPU13
10K
steps
Bộ lập trình CJ2M-CPU12
5K
steps
Bộ lập trình CJ2M-CPU11
Product name Specifications Serial
communications
mode
Current
consump-
tion (A)
Model Stand-
ards
5 V 24 V
RS-232C
Option Board

2712_lu_3_1
One RS-232C port
Connector: D-Sub, 9 pin, female
Maximum transmission distance: 15m
Host Link,
1:N NT Link,
Noprotocol,
Serial PLC Link
Slave,
Serial PLC Link
Master,
Serial Gateway
converted to
CompoWay/F,
and Tool Bus *
0.005 CP1W-CIF01 UC1,
N, L,
CE
RS-422A/485
Option Board

2712_lu_3_2
One RS-422A/485 port
Terminal block: using ferrules
Maximum transmission distance: 50m
0.03 CP1W-CIF11
RS-422A/485
Isolated-type
Option Board

2712_lu_3_3
One RS-422A/485 port (Isolated)
Terminal block: using ferrules
Maximum transmission distance: 500m
0.075 CP1W-CIF12-V1
Product
name
Specifications Current
consumption
(A)
Model Stand-
ards
5 V 24 V
Pulse I/O
Modules

2712_lu_4_1
Sinking outputs, MIL connector
10 inputs (including four interrupt/quickresponse inputs and
two high-speed counter inputs)
6 outputs (including two pulse outputs and two PWM outputs)
0.08 CJ2M-MD211 UC1,
N, L,
CE
Sourcing outputs, MIL connector CE
10 inputs (including four interrupt/quickresponse inputs and
two high-speed counter inputs)
6 outputs (including two pulse outputs and two PWM outputs)
0.08 CJ2M-MD212

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199