Cảm biến E3T-ST11M

Thông số kỹ thuật cảm biến omron E3T

Sensing
method
Appearance Sensing distance
(Red light)
Operation mode Model
NPN output PNP output
Through-beam
(Emitter
+
Receive) *1
409_lu_2_1 1 m
(Red light)
Light-ON Cảm biến E3T-ST11M 2M Cảm biến E3T-ST13M 2M
Dark-ON Cảm biến E3T-ST12M 2M Cảm biến E3T-ST14M 2M
300 mm
(Red light)
Light-ON Cảm biến E3T-ST21M 2M Cảm biến E3T-ST23M 2M
Dark-ON Cảm biến E3T-ST22M 2M Cảm biến E3T-ST24M 2M
1 m
(Infrared light)
Light-ON Cảm biến E3T-ST11MF 2M Cảm biến E3T-ST13MF 2M
Dark-ON Cảm biến E3T-ST12MF 2M Cảm biến E3T-ST14MF 2M
300 mm
(Infrared light)
Light-ON Cảm biến E3T-ST21MF 2M Cảm biến E3T-ST23MF 2M
Dark-ON Cảm biến E3T-ST22MF 2M Cảm biến E3T-ST24MF 2M
Diffuse-
reflective
409_lu_2_2 5 to 30 mm
(Red light)
Light-ON Cảm biến E3T-FD11M 2M Cảm biến E3T-FD13M 2M
Dark-ON Cảm biến E3T-FD12M 2M Cảm biến E3T-FD14M 2M
Limited-
reflective
409_lu_2_3 5 to 15 mm
(Red light)
Light-ON Cảm biến E3T-SL11M 2M Cảm biến E3T-SL13M 2M
Dark-ON Cảm biến E3T-SL12M 2M Cảm biến E3T-SL14M 2M
5 to 30 mm
(Red light)
Light-ON Cảm biến E3T-SL21M 2M Cảm biến E3T-SL23M 2M
Dark-ON Cảm biến E3T-SL22M 2M Cảm biến E3T-SL24M 2M

Sensing method Appearance Sensing distance Operation mode Model
NPN output PNP output
Through-beam
(Emitter
+
Receive)
409_lu_3_1
1 m
(Red light)
Light-ON
Dark-ON Cảm biến E3T-CT12 2M Cảm biến E3T-CT14 2M
409_lu_3_2
500 mm
(Red light)
Light-ON
Dark-ON Cảm biến E3T-CT22S 2M Cảm biến E3T-CT24S 2M
Diffuse-
reflective
(with adjuster)
409_lu_3_3
3 to 50 mm
Infrared light
Light-ON Cảm biến E3T-CD11 2M Cảm biến E3T-CD13 2M
Dark-ON

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199