Module CJ1W-SCU41-V1

đại lý CJ1W-SCU41-V1 | nhà phân phối CJ1W-SCU22 | nhà phân phối CJ1W-SCU41-V1

Thông số kỹ thuật Omron CJ1W-SCU41-V1

Unit
type
Product
name
Specifications No. of
unit
numbers
allocated
Current
consump-
tion (A)
Model Stand-
ards
Commu-
nications
Interface
Communications
functions
5V 24V
CJ1
CPU
Bus
Units
Serial
Communi-
cations Units
(High-speed
type)
1651_lu_1_1
2 RS-232C
ports
The following functions
can be selected for each
port with an CJ-system:
Protocol macro
Host Link
NT Links (1:N mode)
Serial Gateway
No-protocol *3
Modbus-RTU SlaveThe following functions
can be selected for each
port with an NJ-system:
Protocol macro
Serial Gateway
No-protocol
Modbus-RTU Slave
1 0.28
*1
Omron CJ1W-SCU22
UC1, N,
L, CE
2 RS-422A/
485 ports
0.4 Omron CJ1W-SCU32
1 RS-232C
port and
1 RS-422A/
485 port
0.36
*1
Omron CJ1W-SCU42
CJ1
CPU
Bus
Units
Serial
Communi-
cations Units
1651_lu_1_2
2 RS-232C
ports
The following functions
can be selected for each
port:
Protocol macro *4
Host Link
NT Links (1:N mode)
Serial Gateway *5
No-protocol *6
Modbus-RTU Slave *7
1 0.28
*1
Omron CJ1W-SCU21-V1 UC1, N,
L, CE
2 RS-422A/
485 ports
0.38 Omron CJ1W-SCU31-V1
1 RS-232C
port and
1 RS-422A/
485 port
0.38
*1
CJ1W-SCU41-V1

 

Model Accessories Specifications
Đại lý CJ1W-SCU32 2 Serial Port (RS-422A/485)
Connector
Terminal Block Connector (FMC1.5/5-STF-3.5AU by Phoenix Contact)
Đại lý CJ1W-SCU42 1 Serial Port (RS-422A/485)
Connector
Terminal Block Connector (FMC1.5/5-STF-3.5AU by Phoenix Contact)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199