Bộ lập trình CP1E-N40S1DT1-D

Product
name
Specifications Ex-
ternal
power
supply
(24
VDC)
(A)
Current
consump-
tion (A)
Model
Power
Supply
In-
puts
Out-
puts
Output
type
Pro-
gram
ca-
pacity
Data
memory
ca-
pacity
5 V 24 V
N[][]S1-type
CPU Units with
30 I/O Points
2064_lu_2_1
100 to
240
VAC
18 12 Relay 8K
steps
8K
words
0.30 0.21 0.07 Bộ lập trình CP1E-N30S1DR-A
DC24V Transistor
(sinking)
0.27 0.02 Bộ lập trình CP1E-N30S1DT-D
Transistor
(sourcing)
0.27 0.02 Bộ lập trình CP1E-N30S1DT1-D
N[][]S1-type
CPU Units with
40 I/O Points
2064_lu_2_2
100 to
240
VAC
24 16 Relay 8K
steps
8K
words
0.30 0.21 0.09 Bộ lập trình CP1E-N40S1DR-A
DC24V Transistor
(sinking)
0.31 0.02 Bộ lập trình CP1E-N40S1DT-D
Transistor
(sourcing)
0.31 0.02 Bộ lập trình CP1E-N40S1DT1-D
N[][]S1-type
CPU Units with
60 I/O Points
2064_lu_2_3
100 to
240
VAC
36 24 Relay 8K
steps
8K
words
0.30 0.21 0.13 Bộ lập trình CP1E-N60S1DR-A
DC24V Transistor
(sinking)
0.31 0.02 Bộ lập trình CP1E-N60S1DT-D
Transistor
(sourcing)
0.31 0.02 Bộ lập trình CP1E-N60S1DT1-D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199