Bộ lập trình CP1E-N60DT-D

Thông số kỹ thuật Omron CP1E-N60DT-D

đại lý CP1E-N60DT-D | nhà phân phối CP1E-N60DT-D | plc CP1E-N60DT-D

Bộ lập trình Plc
Thông số kỹ thuật Plc Omron Ex-
ternal
power
supply
(24
VDC)
(A)
Current
consump-
tion (A)
Mã hiệu
Nguồn cấp
Đầu vào Đầu ra Output
type
Pro-
gram
ca-
pacity
Data
mem-
ory
ca-
pacity
5 V 24 V
N[][]-type
CPU Units
with 14
I/O Points
2064_lu_6_1
100 to
240
VAC
8 6 Relay 8K
steps
8K
words
0.17 0.07 Bộ lập trình CP1E-N14DR-A
Transistor
(sinking)
0.22 0.02 Bộ lập trình CP1E-N14DT-A
Transistor
(sourcing)
0.22 0.02 Bộ lập trình CP1E-N14DT1-A
24
VDC
Relay 0.17 0.07 Bộ lập trình CP1E-N14DR-D
Transistor
(sinking)
0.22 0.02 Bộ lập trình CP1E-N14DT-D
Transistor
(sourcing)
0.22 0.02 Bộ lập trình CP1E-N14DT1-D
N[][]-type
CPU Units
with 20
I/O Points
2064_lu_6_2
100 to
240
VAC
12 8 Relay 8K
steps
8K
words
0.18 0.08 Bộ lập trình CP1E-N20DR-A
Transistor
(sinking)
0.23 0.02 Bộ lập trình CP1E-N20DT-A
Transistor
(sourcing)
0.23 0.02 Bộ lập trình CP1E-N20DT1-A
24
VDC
Relay 0.18 0.08 Bộ lập trình CP1E-N20DR-D
Transistor
(sinking)
0.23 0.02 Bộ lập trình CP1E-N20DT-D
Transistor
(sourcing)
0.23 0.02 Bộ lập trình CP1E-N20DT1-D
N[][]-type
CPU Units
with 30
I/O Points
2064_lu_6_3
100 to
240
VAC
18 12 Relay 8K
steps
8K
words
0.3 0.21 0.07 Bộ lập trình CP1E-N30DR-A
Transistor
(sinking)
0.3 0.27 0.02 Bộ lập trình CP1E-N30DT-A
Transistor
(sourcing)
0.3 0.27 0.02 Bộ lập trình CP1E-N30DT1-A
24
VDC
Relay 0.21 0.07 Bộ lập trình CP1E-N30DR-D
Transistor
(sinking)
0.27 0.02 Bộ lập trình CP1E-N30DT-D
Transistor
(sourcing)
0.27 0.02 Bộ lập trình CP1E-N30DT1-D
N[][]-type
CPU Units
with 40
I/O Points
2064_lu_6_4
100 to
240
VAC
24 16 Relay 8K
steps
8K
words
0.3 0.21 0.09 Bộ lập trình CP1E-N40DR-A
Transistor
(sinking)
0.3 0.31 0.02 Bộ lập trình CP1E-N40DT-A
Transistor
(sourcing)
0.3 0.31 0.02 Bộ lập trình CP1E-N40DT1-A
24
VDC
Relay 0.21 0.09 Bộ lập trình CP1E-N40DR-D
Transistor
(sinking)
0.31 0.02 Bộ lập trình CP1E-N40DT-D
Transistor
(sourcing)
0.31 0.02 Bộ lập trình CP1E-N40DT1-D
N[][]-type
CPU Units
with 60
I/O Points
2064_lu_6_5
100 to
240
VAC
36 24 Relay 8K
steps
8K
words
0.3 0.21 0.13 Bộ lập trình CP1E-N60DR-A
Transistor
(sinking)
0.3 0.31 0.02 Bộ lập trình CP1E-N60DT-A
Transistor
(sourcing)
0.3 0.31 0.02 Bộ lập trình CP1E-N60DT1-A
24
VDC
Relay 0.21 0.13 Bộ lập trình CP1E-N60DR-D
Transistor
(sinking)
0.31 0.02 Bộ lập trình CP1E-N60DT-D
Transistor
(sourcing)
0.31 0.02 Bộ lập trình CP1E-N60DT1-D
NA-type
CPU Units
with 20
I/O Points
(Built-in
analog)
2064_lu_6_6
100 to
240
VAC
12
(Built-in
analog
inputs: 2)
8
(Built-in
analog
outputs: 1)
Relay 8K
steps
8K
words
0.3 0.18 0.11 Bộ lập trình CP1E-NA20DR-A
24
VDC
Transistor
(sinking)
0.23 0.09 Bộ lập trình CP1E-NA20DT-D
Transistor
(sourcing)
0.23 0.09 Bộ lập trình CP1E-NA20DT1-D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199