Cảm biến E3JM-10M4-G-NN

Thông số kỹ thuật cảm biến Omron

Sensing
method
Appearance Sen-
sing
dist-
ance
Output
config-
uration
Func-
tions
Model
Conduit socket
thread size:
PF1/2
Conduit socket
thread size:
PG13.5
Conduit socket
thread size:
1/2-14NPT
UL-listed models
Through-
beam
(Emitter +
Receiver) *
421_lu_1_1 10 m
(Infrared
light)
Relay E3JM-10M4-NN E3JM-10M4-G-NN E3JM-10M4-NN-US
421_lu_1_4 E3JM-10M4T-NN E3JM-10M4T-G-NN E3JM-10M4T-NN-US
DC SSR E3JM-10S4-NN E3JM-10S4-G-NN E3JM-10S4-NN-US
421_lu_1_4 E3JM-10S4T-NN E3JM-10S4T-G-NN E3JM-10S4T-NN-US
Retro-
reflective
with MSR
function
421_lu_1_2

E39-R1
(provided)

4 m
(Red
light)
Relay E3JM-R4M4 E3JM-R4M4-G E3JM-R4M4-US
421_lu_1_4 E3JM-R4M4T E3JM-R4M4T-G E3JM-R4M4T-US
DC SSR E3JM-R4S4 E3JM-R4S4-G E3JM-R4S4-US
421_lu_1_4 E3JM-R4S4T E3JM-R4S4T-G E3JM-R4S4T-US
Diffuse-
reflective
421_lu_1_3 700 mm
(Infrared
light)
Relay E3JM-DS70M4 E3JM-DS70M4-G E3JM-DS70M4-US
421_lu_1_4 E3JM-DS70M4T E3JM-DS70M4T-G E3JM-DS70M4T-US
DC SSR E3JM-DS70S4 E3JM-DS70S4-G E3JM-DS70S4-US
421_lu_1_4 E3JM-DS70S4T E3JM-DS70S4T-G E3JM-DS70S4T-US

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199