Cáp Omron XW2Z-100J-B31

Product
name
Specifications Model Stand-
ards
Applicable
Connector

2712_lu_5_1
MIL Flat Cable Connectors (Pressure-fitted Connectors) XG4M-4030-T
Connector-
Terminal
Block
Conversion
Units
Phillips screw (M3 screw terminals, 40-terminals)

2712_lu_5_2
XW2R-J40G-T
Slotted screw (M3 European type, 40-terminals)

2712_lu_5_3
XW2R-E40G-T
Push-in spring (Clamp 40-terminals)

2712_lu_5_4
XW2R-P40G-T
Cable for
Connector-
Terminal
Block
Conversion
Unit
2712_lu_5_5
Cable length: 0.25 m XW2Z-C25K
Cable length: 0.5 m XW2Z-C50K
Cable length: 1 m XW2Z-100K
Cable length: 1.5 m XW2Z-150K
Cable length: 2 m XW2Z-200K
Cable length: 3 m XW2Z-300K
Cable length: 5 m XW2Z-500K
Servo Relay
Units
Servo Relay Unit for 1 axis

2712_lu_5_6
XW2B-20J6-8A
Servo Relay Unit for 2 axes

2712_lu_5_7
XW2B-40J6-9A
Cables for
Servo Relay
Units
G5/G Series Cable for Pulse I/O Modules

2712_lu_5_8
Cable length: 0.5 m XW2Z-050J-A33
Cable length: 1 m XW2Z-100J-A33
Servo Driver Connecting Cables

2712_lu_5_9
Cable length: 1 m XW2Z-100J-B31
Cable length: 2 m XW2Z-200J-B31
SMARTSTEP2 Cable for Pulse I/O Modules

2712_lu_5_10
Cable length: 0.5 m XW2Z-050J-A33
Cable length: 1 m XW2Z-100J-A33
Servo Driver Connecting Cables

2712_lu_5_11
Cable length: 1 m XW2Z-100J-B32
Cable length: 2 m XW2Z-200J-B32
SMARTSTEP
Junior
Cable for Pulse I/O Modules

2712_lu_5_12
Cable length: 1 m XW2Z-100J-A26
Servo Driver Connecting Cables

2712_lu_5_13
Cable length: 1 m XW2Z-100J-B17
Cable length: 2 m XW2Z-200J-B17
SMARTSTEP
A Series
Cable for Pulse I/O Modules

2712_lu_5_14
Cable length: 1 m XW2Z-100J-A26
Servo Driver Connecting Cables

2712_lu_5_15
Cable length: 1 m XW2Z-100J-B5
Cable length: 2 m XW2Z-200J-B5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199