Cảm biến E3Z-LL86

Thông số kỹ thuật cảm biến Omron E3Z-LL86

Sensing
method
Appearance Con-
nection
method
Re-
sponse
time
Sensing
distance
(Red light)
Model
NPN output PNP output
Through-
beam
(Emitter +
Receiver)
1747_lu_1_1 Pre-wired
(2 m)
1 ms 60 m Cảm biến E3Z-LT61 2M
Emitter Cảm biến E3Z-LT61-L 2M
Receiver Cảm biến E3Z-LT61-D 2M
Cảm biến E3Z-LT81 2M
Emitter Cảm biến E3Z-LT81-L 2M
Receiver Cảm biến E3Z-LT81-D 2M
Connector
(M8,
4 pins)
Cảm biến E3Z-LT66
Emitter Cảm biến E3Z-LT66-L
Receiver Cảm biến E3Z-LT66-D
Cảm biến E3Z-LT86
Emitter Cảm biến E3Z-LT86-L
Receiver Cảm biến E3Z-LT86-D
Retro-
reflective
with MSR
function
1747_lu_1_2 Pre-wired
(2 m)
*2
15 m (300 mm)
(Using E39-R1)
7 m (200 mm)
(Using E39-
R12)
7 m (200 mm)
(Using E39-R6)
Cảm biến E3Z-LR61 2M Cảm biến E3Z-LR81 2M
Connector
(M8,
4 pins)
Cảm biến E3Z-LR66 Cảm biến E3Z-LR86
Distance-
settable
(BGS
Models)
1747_lu_1_3 Pre-wired
(2 m)
20 to 40 mm
(Min. distance
set)
20 to 300 mm
(Max. distance
set)
Cảm biến E3Z-LL61 2M Cảm biến E3Z-LL81 2M
Connector
(M8,
4 pins)
Cảm biến E3Z-LL66 Cảm biến E3Z-LL86
Pre-wired
(2 m)
0.5 ms 25 to 40 mm
(Min. distance
set)
25 to 300 mm
(Max. distance
set)
Cảm biến E3Z-LL63 2M Cảm biến E3Z-LL83 2M
Connector
(M8,
4 pins)
Cảm biến E3Z-LL68 Cảm biến E3Z-LL88

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199