Cảm biến Cảm biến E3Z-T81

Thông số kỹ thuật cảm biến Omron E3Z-T81

Sensing
method
Appearance Connection
method
Sensing
distance
IO-Link
baud rate
Model
PNP
Through-
beam
(Emitter +
Receiver)
*3
3542_lu_1_1 Pre-wired (2 m) 15 m
(Infrared light)
COM2
(38.4 kbps)
Cảm biến E3Z-T81-IL2 2M
Emitter Cảm biến E3Z-T81-L-IL2 2M
Receiver Cảm biến E3Z-T81-D-IL2 2M
Pre-wired
M12 connector
Cảm biến E3Z-T81-M1TJ-IL2 0.3M
Emitter Cảm biến E3Z-T81-L-M1TJ-IL2 0.3M
Receiver Cảm biến E3Z-T81-D-M1TJ-IL2 0.3M
Standard
M8 connector
Cảm biến E3Z-T86-IL2
Emitter Cảm biến E3Z-T86-L-IL2
Receiver Cảm biến E3Z-T86-D-IL2
Pre-wired (2 m) COM3
(230.4 kbps)
Cảm biến E3Z-T81-IL3 2M
Emitter Cảm biến E3Z-T81-L-IL3 2M
Receiver Cảm biến E3Z-T81-D-IL3 2M
Pre-wired
M12 connector
Cảm biến E3Z-T81-M1TJ-IL3 0.3M
Emitter Cảm biến E3Z-T81-L-M1TJ-IL3 0.3M
Receiver Cảm biến E3Z-T81-D-M1TJ-IL3 0.3M
Standard
M8 connector
Cảm biến E3Z-T86-IL3
Emitter Cảm biến E3Z-T86-L-IL3
Receiver Cảm biến E3Z-T86-D-IL3
Retro-
reflective
with MSR
function
3542_lu_1_2 Pre-wired (2 m) 4 m (100 mm) *2
(When using
E39-R1S)
(Red light)
COM2
(38.4 kbps)
Cảm biến E3Z-R81-IL2 2M
Pre-wired
M12 connector
Cảm biến E3Z-R81-M1TJ-IL2 0.3M
Standard
M8 connector
Cảm biến E3Z-R86-IL2
Pre-wired (2 m) COM3
(230.4 kbps)
Cảm biến E3Z-R81-IL3 2M
Pre-wired
M12 connector
Cảm biến E3Z-R81-M1TJ-IL3 0.3M
Standard M8
connector
Cảm biến E3Z-R86-IL3
Diffuse-
reflective
3542_lu_1_3 Pre-wired (2 m) 1 m
(Infrared light)
COM2
(38.4 kbps)
Cảm biến E3Z-D82-IL2 2M
Pre-wired
M12 connector
Cảm biến E3Z-D82-M1TJ-IL2 0.3M
Standard
M8 connector
Cảm biến E3Z-D87-IL2
Pre-wired (2 m) COM3
(230.4 kbps)
Cảm biến E3Z-D82-IL3 2M
Pre-wired
M12 connector
Cảm biến E3Z-D82-M1TJ-IL3 0.3M
Standard
M8 connector
Cảm biến E3Z-D87-IL3
Pre-wired (2 m) 90 mm
(narrow beam)
(Red light)
COM2
(38.4 kbps)
Cảm biến E3Z-L81-IL2 2M
Pre-wired
M12 connector
Cảm biến E3Z-L81-M1TJ-IL2 0.3M
Standard
M8 connector
Cảm biến E3Z-L86-IL2
Pre-wired (2 m) COM3
(230.4 kbps)
Cảm biến E3Z-L81-IL3 2M
Pre-wired
M12 connector
Cảm biến E3Z-L81-M1TJ-IL3 0.3M
Standard
M8 connector
Cảm biến E3Z-L86-IL3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199