Thứ Năm , Tháng Tư 9 2020
Home / Bộ lập trình PLC

Bộ lập trình PLC

Bộ lập trình plc omron, đại lý plc omron, nhà phân phối plc omron

Bộ lập trình CP1E-N40S1DT1-D

Bộ lập trình CP1E-N40S1DT1-D Product name Specifications Ex- ternal power supply (24 VDC) (A) Current consump- tion (A) Model Power Supply In- puts Out- puts Output type Pro- gram ca- pacity Data memory ca- pacity 5 V 24 V N[][]S1-type CPU Units with 30 I/O Points 100 to 240 VAC …

Read More »

Bộ lập trình CP1E-N60DT-D

Bộ lập trình CP1E-N60DT-D Thông số kỹ thuật Omron CP1E-N60DT-D đại lý CP1E-N60DT-D | nhà phân phối CP1E-N60DT-D | plc CP1E-N60DT-D Bộ lập trình Plc Thông số kỹ thuật Plc Omron Ex- ternal power supply (24 VDC) (A) Current consump- tion (A) Mã hiệu Nguồn cấp Đầu vào Đầu ra …

Read More »

Bộ lập trình PLC CJ1H-CPU66H

Bộ lập trình PLC CJ1H-CPU66H CS1G-CPU43 CS1H-CPU66 C200H-CPU01 C200H-CPU02 C200H-CPU03 C200H-CPU11 C200H-CPU21 C200H-CPU31 C200HS-CPU01 C200HS-CPU21 C200HS-CPU31 C200HE-CPU11 C200HE-CPU32 C200HE-CPU42 C200HG-CPU33 C200HG-CPU43 C200HG-CPU53 C200HX-CPU34 C200HX-CPU44 C200HG-CPU63 CVM1-CPU21-V2 C200HX-CPU64 C200HX-CPU65-Z C200HX-CPU85-Z Omron CJ1W-PA205R Omron CJ1H-CPU66H Omron CJ1W-ETN21 Omron CJ1W-ID261 Omron CJ1W-IC101 Omron CJ1W-II101 Omron CJ1W-OD261 đại lý CJ1W-ETN21 | mô đun CJ1W-ID261 …

Read More »

Bộ lập trình PLC CJ1M-CPU13

Bộ lập trình PLC CJ1M-CPU13 Thông số kỹ thuật Omron CJ1M-CPU13 Item Specifications Control method Stored program I/O control method Cyclic scan and immediate processing are both possible. Programming LD (Ladder), SFC (Sequential Function Chart), ST (Structured Text), Mnemonic CPU processing mode CJ1M CPU Units: Normal Mode or Peripheral Servicing …

Read More »

Bộ lập trình CPM1A-40CDR-A-V1

Bộ lập trình CPM1A-40CDR-A-V1 Bộ lập trình CPM1A-10CDR-A-V1 Bộ lập trình CPM1A-10CDT-A-V1 Bộ lập trình CPM1A-10CDT1-A-V1 Bộ lập trình CPM1A-10CDR-D-V1 Bộ lập trình CPM1A-10CDT-D-V1 Bộ lập trình CPM1A-10CDT1-D-V1 Bộ lập trình CPM1A-20CDR-A-V1 Bộ lập trình CPM1A-20CDT-A-V1 Bộ lập trình CPM1A-20CDT1-A-V1 Bộ lập trình CPM1A-20CDR-D-V1 Bộ lập trình CPM1A-20CDT-D-V1 Bộ lập …

Read More »

Bộ lập trình PLC CPM1A-DA041

Bộ lập trình PLC CPM1A-DA041 đại lý CPM1A-DA041 | nhà phân phối CPM1A-DA041 | omron CPM1A-DA041 Bộ lập trình CPM1A-10CDR-A-V1 Bộ lập trình CPM1A-10CDR-D-V1 Bộ lập trình CPM1A-10CDT1-A-V1 Bộ lập trình CPM1A-10CDT1-D-V1 Bộ lập trình CPM1A-10CDT-A-V1 Bộ lập trình CPM1A-10CDT-D-V1 Bộ lập trình CPM1A-16ER Bộ lập trình CPM1A-20CDR-A-V1 Bộ lập …

Read More »

Bộ lập trình PLC CJ2M-CPU34

Bộ lập trình PLC CJ2M-CPU34 Thông số kỹ thuật Omron CJ2M-CPU34 đại lý CJ2M-CPU34 | nhà phân phối CJ2M-CPU34 | bộ lập trình CJ2M-CPU34 CJ2M CPU Units (Built-in EtherNet/IP) Product name Specifications Current consump- tion (A) Model Stand- ards I/O capacity/ Mountable Units (Expansion Racks) Pro- gram ca- pacity Data …

Read More »

Bộ lập trình CP1E-N30SDR-A

Bộ lập trình CP1E-N30SDR-A Product name Specifications Ex- ternal power supply (24 VDC) (A) Current consump- tion (A) Model Power Supply In- puts Out- puts Output type Pro- gram ca- pacity Data memory ca- pacity 5 V 24 V N[][]S-type CPU Units with 30 I/O Points 100 to 240 VAC …

Read More »

Bộ lập trình CP1H-XA40DR-A

Bộ lập trình CP1H-XA40DR-A đại lý CP1H-XA40DR-A | nhà phân phối CP1H-XA60SDR-A | đại lý CP1E-N60SDR-A CP1H-XA60SDR-A CP1E-N60SDR-A N[][]S-type CP1E CPU Units (Built-in RS-232C, USB ports) Product name Specifications Ex- ternal power supply (24 VDC) (A) Current consump- tion (A) Model Stand- ards Power Supply In- puts Out- puts Output …

Read More »

Bộ lập trình CP1E-N14DR-A

Bộ lập trình CP1E-N14DR-A đại lý CP1E-N14DR-A | nhà phần phối CP1L-L14DR-A | plc CP1E-E20SDR-A | omron CJ2M-CPU14 CP1E-N14DT-D, CP1E-N14DR-A, CP1E-N14DR-D, CP1E-N20DT-D, CP1E-N20DR-A CP1E-N20DT-A, CP1E-N20DR-D, CP1E-N30DT-D, CP1E-N30DR-A CP1E-N30DT-A, CP1E-N30DR-D, CP1E-N40DT-D, CP1E-N40DR-A CP1E-N40DT-A, CP1E-N40DR-D, CP1E-N60DT-D, CP1E-N60DR-A CP1E-N60DT-A, CP1E-N60DR-D, CP1L-L14DT-D, CP1L-L14DR-A CP1L-L14DT-A, CP1L-L14DR-D, CP1L-L20DT-D, CP1L-L20DR-A CP1L-L20DT-A, CP1L-L20DR-D, CP1L-M30DT-D, CP1L-M30DR-A CP1L-M30DT-A, CP1L-M30DR-D, CP1L-M40DT-D, …

Read More »